قیمت چاپ سی دی

قیمت چاپ سی دی  | قیمت تکثیر سی دی

دریافت قیمت بروز خدمات چاپ سی دی و تکثیر سی دی

قیمت چاپ سی دی :

یکی از مهمترین عامل تاثیر گذار در بحث خدمات چاپ سی دی تهیه مواد اولیه مورد استفاده در این زمینه می باشد که با توجه به خرید از عمده فروش یا خرید مستقیم از کارخانه در بحث خدمات چاپ و تکثیر سی دی به شیوه دیجیتال تاثیر بسیار زیاد و اختلاف زیادی با خرید سی دی بصورت خرد از بازار با اضافه شده هزینه های واسط و هزینه های حمل بالا در سفارشات کم را به دنبال دارد .

قیمت چاپ سی دی در شیوه دیجیتال با تغییر قیمت ها در بازار های که نوسانات زیادی در بحث تولید سی دی به دنبال داشته در چند وقت اخیر باعث افزایش قیمت در چند وقت گذشته و طی چند مرحله را به دنبال داشته که این مجموعه با در نظر گرفتن این موضوع ثبت سفارشات را بصورت روزانه ثبت می نماید و  ثبت سفارشات مدت دار در این مجموعه امکانپذیر نمی باشد .

موضوع تغییر قیمت و افزایش قیمت باعث شده تا این مجموعه با خرید کلی سی دی و دی وی دی پرینتیبل توانسته با توجه به افزایش چند مرحله ای قیمت ها و با داشتن سی دی به قیمت قبل ارایه سفارشات را بدون افزایش قیمت در اختیار مشتریان خو قرار دهد از اینرو در بحث قیمت چاپ سی دی ارزان در  قیمت و کمترین زمان  و بصورت خدمات فوری چاپ سی دی در خدمت شما مشتریان هستیم .

و در ادامه با تعرفه و قیمت های  خدمات چاپ و تکثیر سی دی بصورت ماهانه در همین مقاله ارایه میگردد .

لیست قیمت چاپ دیجیتال سی دی تعرفه شهریور ۹۷

ردیف تعداد سی دی خام  چاپ سی دی   رایت سی دی جمع کل
۱ ۵۰ ۱۲۵۰ ۴۵۰ ۱۰۰ ۱۸۰۰
۲ ۱۰۰ ۱۲۵۰ ۴۰۰ ۵۰ ۱۷۰۰
۳ ۵۰۰ ۱۲۵۰ ۳۰۰ ۲۵ ۱۶۲۵
۴ ۱۰۰۰ ۱۲۵۰ ۲۰۰ ۱۵ ۱۴۶۵
۵ ۲۰۰۰ ۱۲۵۰ ۱۸۰ ۱۴۳۰
۶ ۳۰۰۰ ۱۲۵۰ ۱۸۰ ۱۴۳۰
۷ ۵۰۰۰ ۱۲۵۰ ۱۵۰ ۱۴۰۰
۸ ۱۰۰۰۰ ۱۲۵۰ ۱۳۰ ۱۳۸۰

کاهش قیمت چاپ سی دی  در مهر ماه

لیست قیمت چاپ دیجیتال سی دی تعرفه  مهر ۹۷

ردیف تعداد سی دی خام  چاپ سی دی   رایت سی دی جمع کل
۱ ۵۰ ۱۱۵۰ ۴۵۰ ۱۰۰ ۱۷۰۰
۲ ۱۰۰ ۱۱۵۰ ۴۰۰ ۵۰ ۱۶۰۰
۳ ۵۰۰ ۱۱۵۰ ۳۰۰ ۲۵ ۱۵۲۵
۴ ۱۰۰۰ ۱۰۵۰ ۲۰۰ ۱۵ ۱۲۶۵
۵ ۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۸۰ ۱۲۳۰
۶ ۳۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۸۰ ۱۲۳۰
۷ ۵۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۵۰ ۱۲۰۰
۸ ۱۰۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۳۰ ۱۱۸۰

لیست قیمت چاپ سی دی استمپری با چاپ افست  مهر ۹۷

ردیف تعداد هزینه قالب استمپر  فیلم و زینک تولید سی دی جمع کل
۱ ۱۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۲۱۰ ۱۴۱۰
۲ ۲۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۱۷۰ ۱۳۷۰
۳ ۳۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۰۹۰ ۱۲۹۰
۴ ۴۰۰۰ ————- ————- ۱۲۸۰ ۱۲۸۰
۵ ۵۰۰۰ ————- ————- ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
۶ ۶۰۰۰ ————- ————- ۱۱۸۰ ۱۱۸۰
۷ ۱۰۰۰۰ ————- ————- تماس تماس
۸ ۲۰۰۰۰ ————- ————- تماس تماس


تعرفه و هزینه چاپ سی دی در آبان ماه 

لیست قیمت چاپ دیجیتال سی دی تعرفه  آبان ۹۷

ردیف تعداد سی دی خام  چاپ سی دی   رایت سی دی جمع کل
۱ ۵۰ ۱۱۵۰ ۴۵۰ ۱۰۰ ۱۷۰۰
۲ ۱۰۰ ۱۱۵۰ ۴۰۰ ۵۰ ۱۶۰۰
۳ ۵۰۰ ۱۱۵۰ ۳۰۰ ۲۵ ۱۵۲۵
۴ ۱۰۰۰ ۱۰۵۰ ۲۰۰ ۱۲۵۰
۵ ۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۸۰ ۱۲۳۰
۶ ۳۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۸۰ ۱۲۳۰
۷ ۵۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۵۰ ۱۲۰۰
۸ ۱۰۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۳۰ ۱۱۸۰

افزایش هزینه و قیمت چاپ استمپری سی دی

تعرفه چاپ سی دی نقره ای  با چاپ افست ۵ رنگ  آبان ۹۷

ردیف تعداد هزینه قالب استمپر  فیلم و زینک تولید سی دی جمع کل
۱ ۱۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۲۴۰ ۱۴۴۰
۲ ۲۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۱۹۰ ۱۳۹۰
۳ ۳۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۱۱۰ ۱۳۱۰
۴ ۴۰۰۰ ————- ————- ۱۲۹۰ ۱۲۹۰
۵ ۵۰۰۰ ————- ————- ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
۶ ۶۰۰۰ ————- ————- ۱۱۸۰ ۱۱۸۰
۷ ۱۰۰۰۰ ————- ————- تماس تماس
۸ ۲۰۰۰۰ ————- ————- تماس تماس

تعرفه چاپ و تکثیر سی دی در آذر ماه شامل تغییرات محسوس نبوده و با اختلاف اندک نوسان که به همراه داشته

ولی  برمبنای آخرین تعرفه خدمات ارایه شده در آبان ماه قابل اجرا و خدمات ارایه میگردد .

قیمت و تعرفه خدمات چاپ و تکثیر سی دی به شیوه دیجیتال 

تعرفه خدمات (چاپ و تکثیر CD ) در دی ماه ۹۷

ردیف تعداد سی دی خام  چاپ سی دی   رایت سی دی جمع کل
۱ ۵۰ ۱۱۵۰ ۴۵۰ ۱۰۰ ۱۷۰۰
۲ ۱۰۰ ۱۱۵۰ ۴۰۰ ۵۰ ۱۶۰۰
۳ ۵۰۰ ۱۱۵۰ ۳۰۰ ۲۵ ۱۵۲۵
۴ ۱۰۰۰ ۱۰۵۰ ۲۰۰ ۱۲۵۰
۵ ۲۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۸۰ ۱۲۳۰
۶ ۳۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۸۰ ۱۲۳۰
۷ ۵۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۵۰ ۱۲۰۰
۸ ۱۰۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۳۰ ۱۱۸۰

تعرفه چاپ استمپری یا   اورجینال   با چاپ افست ۵ رنگ  در دی ماه  ۹۷

ردیف تعداد هزینه قالب استمپر  فیلم و زینک تولید سی دی جمع کل
۱ ۱۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۲۴۰ ۱۴۴۰
۲ ۲۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۱۹۰ ۱۳۹۰
۳ ۳۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۱۱۰ ۱۳۱۰
۴ ۴۰۰۰ ————- ————- ۱۲۹۰ ۱۲۹۰
۵ ۵۰۰۰ ————- ————- ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
۶ ۶۰۰۰ ————- ————- ۱۱۸۰ ۱۱۸۰
۷ ۱۰۰۰۰ ————- ————- تماس تماس
۸ ۲۰۰۰۰ ————- ————- تماس تماس

لیست قیمت  خدمات چاپ و تکثیر CD به شیوه دیجیتال 

لیست قیمت  (چاپ و تکثیر CD ) مهرماه ۱۳۹۸

ردیف تعداد سی دی خام  چاپ سی دی   رایت سی دی جمع کل
۱ ۵۰ ۱۳۵۰ ۴۵۰ ۱۰۰ ۱۹۰۰
۲ ۱۰۰ ۱۳۵۰ ۴۰۰ ۵۰ ۱۸۰۰
۳ ۵۰۰ ۱۳۵۰ ۳۰۰ ۲۵ ۱۷۲۵
۴ ۱۰۰۰ ۱۳۵۰ ۲۰۰ ۱۵۵۰
۵ ۲۰۰۰ ۱۳۵۰ ۱۸۰ ۱۵۳۰
۶ ۳۰۰۰ ۱۳۵۰ ۱۸۰ ۱۵۳۰
۷ ۵۰۰۰ ۱۳۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰۰
۸ ۱۰۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۳۰ ۱۴۸۰

تعرفه چاپ و تولید استمپری یا   اورجینال   با چاپ افست  مهرماه ماه  ۹۸

ردیف تعداد هزینه قالب استمپر  فیلم و زینک تولید سی دی جمع کل
۱ ۱۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۲۷۰ ۱۴۷۰
۲ ۲۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۱۹۰ ۱۳۹۰
۳ ۳۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۱۱۱۰ ۱۳۱۰
۴ ۴۰۰۰ ————- ————- ۱۲۹۰ ۱۲۹۰
۵ ۵۰۰۰ ————- ————- ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
۶ ۶۰۰۰ ————- ————- ۱۱۸۰ ۱۱۸۰
۷ ۱۰۰۰۰ ————- ————- تماس تماس
۸ ۲۰۰۰۰ ————- ————- تماس تماس

افزایش قیمت چاپ و تکثیر CD به شیوه دیجیتال در پایان سال 

لیست قیمت  (چاپ و تکثیر CD ) اسفند ۱۳۹۸

ردیف تعداد سی دی خام  چاپ سی دی   رایت سی دی جمع کل
۱ ۵۰ ۱۵۵۰ ۴۵۰ ۱۰۰ ۲۱۰۰
۲ ۱۰۰ ۱۵۵۰ ۴۰۰ ۵۰ ۲۰۰۰
۳ ۵۰۰ ۱۵۵۰ ۳۰۰ ۲۵ ۱۹۲۵
۴ ۱۰۰۰ ۱۵۵۰ ۲۰۰ ۱۷۵۰
۵ ۲۰۰۰ ۱۵۵۰ ۱۸۰ ۱۷۳۰
۶ ۳۰۰۰ ۱۵۵۰ ۱۸۰ ۱۷۳۰
۷ ۵۰۰۰ ۱۴۵۰ ۱۵۰ ۱۶۰۰
۸ ۱۰۰۰۰ ۱۲۵۰ ۱۳۰ ۱۶۸۰

قیمت چاپ و رایت CD به شیوه دیجیتال در  ابتدای سال ۱۴۰۰

لیست قیمت  (چاپ و تکثیر CD ) فروردین ۱۴۰۰

ردیف تعداد سی دی خام  چاپ سی دی   رایت سی دی جمع کل
۱ ۵۰ ۲۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۳۵۰۰
۲ ۱۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰ ۵۰ ۲۸۵۰
۳ ۵۰۰ ۲۵۰۰ ۳۰۰ ۵۰ ۲۸۵۰
۴ ۱۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵۰
۵ ۲۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۰۰ ۲۷۵۰
۶ ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۰۰ ۲۷۵۰
۷ ۵۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۵۰ ۲۶۵۰
۸ ۱۰۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۵۰ ۲۶۰۰

قیمت چاپ استمپری CD و DVD در فروردین ۱۴۰۰

ردیف تعداد هزینه قالب استمپر  فیلم و زینک تولید سی دی جمع کل
۱ ۱۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۲۹۰۰ ۳۱۸۰
۲ ۲۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۲۸۰۰ ۳۰۸۰
۳ ۳۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ ۲۷۵۰ ۳۰۳۰
۴ ۴۰۰۰ ————- ————- ۲۹۰۰ ۲۹۰۰
۵ ۵۰۰۰ ————- ————- ۲۵۰۰ ۲۵۰۰
۶ ۶۰۰۰ ————- ————- ۲۵۰۰ ۲۵۰۰
۷ ۱۰۰۰۰ ————- ————- تماس تماس
۸ ۲۰۰۰۰ ————- ————- تماس تماس

جهت دریافت بروز از خدمات چاپ و رایت دی وی دی به شیوه استمپری با مجموعه چاپ نگار تولید کننده انواع سی دی و دی وی دی به شیوه استمپری با ما در تماس باشید


2 دیدگاه دربارهٔ «قیمت چاپ سی دی»

  1. این قیمت چاپ سی دی ها واسهدقبل هست و آیا هنوز اعتبار داره یا تغییر کرده چون آلات هر جا قیمت میگیریم زیر ۶ الی ۷ هزارتومان قیمت نمیدن برای چاپ سی دی و چاپ دی وی دی هم بیشتر از اون هست و اینکه حداقل تعداد چاپCD و چاپDVD تون چقدر هست و هزینه رایت CD و رایتDVD رو ام بفرمایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن