قیمت چاپ سی دی

قیمت چاپ سی دی  | قیمت تکثیر سی دی

دریافت قیمت بروز خدمات چاپ سی دی و تکثیر سی دی

قیمت چاپ سی دی :

یکی از مهمترین عامل تاثیر گذار در بحث خدمات چاپ سی دی تهیه مواد اولیه مورد استفاده در این زمینه می باشد که با توجه به خرید از عمده فروش یا خرید مستقیم از کارخانه در بحث خدمات چاپ و تکثیر سی دی به شیوه دیجیتال تاثیر بسیار زیاد و اختلاف زیادی با خرید سی دی بصورت خرد از بازار با اضافه شده هزینه های واسط و هزینه های حمل بالا در سفارشات کم را به دنبال دارد .

قیمت چاپ سی دی در شیوه دیجیتال با تغییر قیمت ها در بازار های که نوسانات زیادی در بحث تولید سی دی به دنبال داشته در چند وقت اخیر باعث افزایش قیمت در چند وقت گذشته و طی چند مرحله را به دنبال داشته که این مجموعه با در نظر گرفتن این موضوع ثبت سفارشات را بصورت روزانه ثبت می نماید و  ثبت سفارشات مدت دار در این مجموعه امکانپذیر نمی باشد .

موضوع تغییر قیمت و افزایش قیمت باعث شده تا این مجموعه با خرید کلی سی دی و دی وی دی پرینتیبل توانسته با توجه به افزایش چند مرحله ای قیمت ها و با داشتن سی دی به قیمت قبل ارایه سفارشات را بدون افزایش قیمت در اختیار مشتریان خو قرار دهد از اینرو در بحث قیمت چاپ سی دی ارزان در  قیمت و کمترین زمان  و بصورت خدمات فوری چاپ سی دی در خدمت شما مشتریان هستیم .

و در ادامه با تعرفه و قیمت های  خدمات چاپ و تکثیر سی دی بصورت ماهانه در همین مقاله ارایه میگردد .

لیست قیمت چاپ دیجیتال سی دی تعرفه شهریور ۹۷

ردیفتعدادسی دی خام چاپ سی دی  رایت سی دیجمع کل
۱۵۰۱۲۵۰۴۵۰۱۰۰۱۸۰۰
۲۱۰۰۱۲۵۰۴۰۰۵۰۱۷۰۰
۳۵۰۰۱۲۵۰۳۰۰۲۵۱۶۲۵
۴۱۰۰۰۱۲۵۰۲۰۰۱۵۱۴۶۵
۵۲۰۰۰۱۲۵۰۱۸۰۱۴۳۰
۶۳۰۰۰۱۲۵۰۱۸۰۱۴۳۰
۷۵۰۰۰۱۲۵۰۱۵۰۱۴۰۰
۸۱۰۰۰۰۱۲۵۰۱۳۰۱۳۸۰

کاهش قیمت چاپ سی دی  در مهر ماه

لیست قیمت چاپ دیجیتال سی دی تعرفه  مهر ۹۷

ردیفتعدادسی دی خام چاپ سی دی  رایت سی دیجمع کل
۱۵۰۱۱۵۰۴۵۰۱۰۰۱۷۰۰
۲۱۰۰۱۱۵۰۴۰۰۵۰۱۶۰۰
۳۵۰۰۱۱۵۰۳۰۰۲۵۱۵۲۵
۴۱۰۰۰۱۰۵۰۲۰۰۱۵۱۲۶۵
۵۲۰۰۰۱۰۵۰۱۸۰۱۲۳۰
۶۳۰۰۰۱۰۵۰۱۸۰۱۲۳۰
۷۵۰۰۰۱۰۵۰۱۵۰۱۲۰۰
۸۱۰۰۰۰۱۰۵۰۱۳۰۱۱۸۰

لیست قیمت چاپ سی دی استمپری با چاپ افست  مهر ۹۷

ردیفتعدادهزینه قالب استمپر فیلم و زینکتولید سی دیجمع کل
۱۱۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۲۱۰۱۴۱۰
۲۲۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۱۷۰۱۳۷۰
۳۳۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۰۹۰۱۲۹۰
۴۴۰۰۰————-————-۱۲۸۰۱۲۸۰
۵۵۰۰۰————-————-۱۲۰۰۱۲۰۰
۶۶۰۰۰————-————-۱۱۸۰۱۱۸۰
۷۱۰۰۰۰————-————-تماستماس
۸۲۰۰۰۰————-————-تماستماس

تعرفه و هزینه چاپ سی دی در آبان ماه 

لیست قیمت چاپ دیجیتال سی دی تعرفه  آبان ۹۷

ردیفتعدادسی دی خام چاپ سی دی  رایت سی دیجمع کل
۱۵۰۱۱۵۰۴۵۰۱۰۰۱۷۰۰
۲۱۰۰۱۱۵۰۴۰۰۵۰۱۶۰۰
۳۵۰۰۱۱۵۰۳۰۰۲۵۱۵۲۵
۴۱۰۰۰۱۰۵۰۲۰۰۱۲۵۰
۵۲۰۰۰۱۰۵۰۱۸۰۱۲۳۰
۶۳۰۰۰۱۰۵۰۱۸۰۱۲۳۰
۷۵۰۰۰۱۰۵۰۱۵۰۱۲۰۰
۸۱۰۰۰۰۱۰۵۰۱۳۰۱۱۸۰

افزایش هزینه و قیمت چاپ استمپری سی دی

تعرفه چاپ سی دی نقره ای  با چاپ افست ۵ رنگ  آبان ۹۷

ردیفتعدادهزینه قالب استمپر فیلم و زینکتولید سی دیجمع کل
۱۱۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۲۴۰۱۴۴۰
۲۲۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۱۹۰۱۳۹۰
۳۳۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۱۱۰۱۳۱۰
۴۴۰۰۰————-————-۱۲۹۰۱۲۹۰
۵۵۰۰۰————-————-۱۲۰۰۱۲۰۰
۶۶۰۰۰————-————-۱۱۸۰۱۱۸۰
۷۱۰۰۰۰————-————-تماستماس
۸۲۰۰۰۰————-————-تماستماس

 

تعرفه چاپ و تکثیر سی دی در آذر ماه شامل تغییرات محسوس نبوده و با اختلاف اندک نوسان که به همراه داشته

ولی  برمبنای آخرین تعرفه خدمات ارایه شده در آبان ماه قابل اجرا و خدمات ارایه میگردد .

قیمت و تعرفه خدمات چاپ و تکثیر سی دی به شیوه دیجیتال 

تعرفه خدمات (چاپ و تکثیر CD ) در دی ماه ۹۷

ردیفتعدادسی دی خام چاپ سی دی  رایت سی دیجمع کل
۱۵۰۱۱۵۰۴۵۰۱۰۰۱۷۰۰
۲۱۰۰۱۱۵۰۴۰۰۵۰۱۶۰۰
۳۵۰۰۱۱۵۰۳۰۰۲۵۱۵۲۵
۴۱۰۰۰۱۰۵۰۲۰۰۱۲۵۰
۵۲۰۰۰۱۰۵۰۱۸۰۱۲۳۰
۶۳۰۰۰۱۰۵۰۱۸۰۱۲۳۰
۷۵۰۰۰۱۰۵۰۱۵۰۱۲۰۰
۸۱۰۰۰۰۱۰۵۰۱۳۰۱۱۸۰

تعرفه چاپ استمپری یا   اورجینال   با چاپ افست ۵ رنگ  در دی ماه  ۹۷

ردیفتعدادهزینه قالب استمپر فیلم و زینکتولید سی دیجمع کل
۱۱۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۲۴۰۱۴۴۰
۲۲۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۱۹۰۱۳۹۰
۳۳۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۱۱۰۱۳۱۰
۴۴۰۰۰————-————-۱۲۹۰۱۲۹۰
۵۵۰۰۰————-————-۱۲۰۰۱۲۰۰
۶۶۰۰۰————-————-۱۱۸۰۱۱۸۰
۷۱۰۰۰۰————-————-تماستماس
۸۲۰۰۰۰————-————-تماستماس

لیست قیمت  خدمات چاپ و تکثیر CD به شیوه دیجیتال 

لیست قیمت  (چاپ و تکثیر CD ) مهرماه ۱۳۹۸

ردیفتعدادسی دی خام چاپ سی دی  رایت سی دیجمع کل
۱۵۰۱۳۵۰۴۵۰۱۰۰۱۹۰۰
۲۱۰۰۱۳۵۰۴۰۰۵۰۱۸۰۰
۳۵۰۰۱۳۵۰۳۰۰۲۵۱۷۲۵
۴۱۰۰۰۱۳۵۰۲۰۰۱۵۵۰
۵۲۰۰۰۱۳۵۰۱۸۰۱۵۳۰
۶۳۰۰۰۱۳۵۰۱۸۰۱۵۳۰
۷۵۰۰۰۱۳۵۰۱۵۰۱۵۰۰
۸۱۰۰۰۰۱۰۵۰۱۳۰۱۴۸۰

تعرفه چاپ و تولید استمپری یا   اورجینال   با چاپ افست  مهرماه ماه  ۹۸

ردیفتعدادهزینه قالب استمپر فیلم و زینکتولید سی دیجمع کل
۱۱۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۲۷۰۱۴۷۰
۲۲۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۱۹۰۱۳۹۰
۳۳۰۰۰۱۲۵.۰۰۰۷۵.۰۰۰۱۱۱۰۱۳۱۰
۴۴۰۰۰————-————-۱۲۹۰۱۲۹۰
۵۵۰۰۰————-————-۱۲۰۰۱۲۰۰
۶۶۰۰۰————-————-۱۱۸۰۱۱۸۰
۷۱۰۰۰۰————-————-تماستماس
۸۲۰۰۰۰————-————-تماستماس

 

 


تولید DVD smooth

چاپ عکس روی سی دی

افزایش قیمت چاپ و تکثیر CD به شیوه دیجیتال در پایان سال 

لیست قیمت  (چاپ و تکثیر CD ) اسفند ۱۳۹۸

ردیفتعدادسی دی خام چاپ سی دی  رایت سی دیجمع کل
۱۵۰۱۵۵۰۴۵۰۱۰۰۲۱۰۰
۲۱۰۰۱۵۵۰۴۰۰۵۰۲۰۰۰
۳۵۰۰۱۵۵۰۳۰۰۲۵۱۹۲۵
۴۱۰۰۰۱۵۵۰۲۰۰۱۷۵۰
۵۲۰۰۰۱۵۵۰۱۸۰۱۷۳۰
۶۳۰۰۰۱۵۵۰۱۸۰۱۷۳۰
۷۵۰۰۰۱۴۵۰۱۵۰۱۶۰۰
۸۱۰۰۰۰۱۲۵۰۱۳۰۱۶۸۰

قیمت چاپ و رایت CD به شیوه دیجیتال در  ابتدای سال ۱۴۰۰

لیست قیمت  (چاپ و تکثیر CD ) فروردین ۱۴۰۰

ردیفتعدادسی دی خام چاپ سی دی  رایت سی دیجمع کل
۱۵۰۲۵۰۰۵۰۰۵۰۰۳۵۰۰
۲۱۰۰۲۵۰۰۳۰۰۵۰۲۸۵۰
۳۵۰۰۲۵۰۰۳۰۰۵۰۲۸۵۰
۴۱۰۰۰۲۵۰۰۲۵۰۲۷۵۰
۵۲۰۰۰۲۵۰۰۲۰۰۲۷۵۰
۶۳۰۰۰۲۵۰۰۲۰۰۲۷۵۰
۷۵۰۰۰۲۵۰۰۱۵۰۲۶۵۰
۸۱۰۰۰۰۲۵۰۰۱۵۰۲۶۰۰

قیمت چاپ استمپری CD و DVD در فروردین ۱۴۰۰

ردیفتعدادهزینه قالب استمپر فیلم و زینکتولید سی دیجمع کل
۱۱۰۰۰۱۸۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰۲۹۰۰۳۱۸۰
۲۲۰۰۰۱۸۵.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰۲۸۰۰۳۰۸۰
۳۳۰۰۰۱۸۵.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰۲۷۵۰۳۰۳۰
۴۴۰۰۰————-————-۲۹۰۰۲۹۰۰
۵۵۰۰۰————-————-۲۵۰۰۲۵۰۰
۶۶۰۰۰————-————-۲۵۰۰۲۵۰۰
۷۱۰۰۰۰————-————-تماستماس
۸۲۰۰۰۰————-————-تماستماس

 

جهت دریافت بروز از خدمات چاپ و رایت دی وی دی به شیوه استمپری با مجموعه چاپ نگار تولید کننده انواع سی دی و دی وی دی به شیوه استمپری با ما در تماس باشید

 


بدون دیدگاه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

دو × سه =