تکثیر نقره ای سی دی

تکثیر نقره ای سی دی

تکثیر نقره ای سی دی و تکثیر دابلیکیتوری چگونه است ؟ تکثیر نقره ای سی دی , تکثیر دابلیکیتوری , تکثیر استمپری , تکثیر CD  عمده تکثیر استمپری : تکثیر نقره ای سی دی دراین شیوه رایت که به نام همان تکثیر استمپری نامیده می شود با تولید قالب از محتوی اصلی یا همان قالب …

تکثیر نقره ای سی دی ادامه »