چاپ دی وی دی استمپری

چاپ سی دی ارزان

ارایه خدمات چاپ سی دی بر مبنای قیمت پایین همیشه به معنای بی کیفیت بودن سی دی خام یا عدم استفاده از بهترین مارک سی دی خام نیست ارایه خدمات چاپ سی دی ارزان بر پایه تولید برمبنای استمپری و یا چاپ سیلک در تیراژ بالا و به نحوی که هزینه های جانبی تولید و یا خدمات پرینت بروی سی دی به حداقل برسد امکان پذیر بوده و این امر شدنی بر حسب تیراژ بالا که یکی از فاکتور های صنایع تولیدی می باشد محقق می گردد .

چاپ سی دی ارزان بیشتر بخوانید »