برچسب سی دی

لیبل خام سی دی استفاده از برچسب سی دی جهت چاپ طرح و چسباندن روی سی دی بسیار مورد استفاده مشتریان قرار می گیرد و استفاده از کاغذ یا برچسبی که امکان چاپ بصورت خانگی یا شرکتی با دستگاه های جوهر افشان مهیا شود یکی از مهمترین عوامل می باشد .

برچسب سی دی بیشتر بخوانید »