چاپ لیبل سی دی

لیبل سی دی

استفاده از سری کاغذ های پشت چسب دار که بابرش گرد بصورت لیبل سی دی چاپ می ود و بر سطح سی دی چسبانده می شود از سری خدمات گذشته در صنعت چاپ CD بود که با ورود چاپ مستقیم روی سی دی از این شیوه کمتر استفاده می شود و چاپ سی دی به شیوه دیجیتال و چاپ افست قابل انجام می باشد .

لیبل سی دی بیشتر بخوانید »