سلفون بسته بندی ماسک

سلفون بسته بندی ماسک و جعبه ماسک مقوایی

سلفون چسب دار  جهت مصرف بسته بندی انواع ماسک تغییر کاربری در تولید سلفون سی دی و استفاده از آن بجای سلفون بسته بندی ماسک : با توجه به حجمه سفارشات از باب تولید سلفون که با کاربری متفاوتی نسبت به سلفون سی دی را داشته و به جهت تولید و بسته بندی انواع ماسک […]

سلفون بسته بندی ماسک و جعبه ماسک مقوایی بیشتر بخوانید »