طراحان چاپ نگار       CD &DVD Lable  printing With  High technology

تولید و ساخت انواع پاکت CD ,DVD :

-----------------------------------------------------------

 

شماره تماس :

 

 02188784350

 

09193237023

 

09120217023

 

 

 

 

 

 

 

تولید و ساخت انواع پاکت CD ,DVD :

 

     چاپ افست يکي از رايج ترين انواع چاپ در

 

 ايران است که در آن جهت چاپ يک طرح خاص

 

 براي آن فيلم  و  زينک و يا پليت تهيه شده و با

 

 نصب زينک مذکور در دستگاه هاي چاپ افست

 

 چاپخانه طرح یا  استوانه لاستيکي مخصوص بر

 

 روي کـاغذچاپ ميشـود،مـاشين آلات مختلفي

 

 جهت چـاپ افست موجود مي بـاشنـد که يکي

 

 از بهترين سازنده هاي اين ماشين آلات شرکت

 

 هايدلبرگ مي باشد.


مجموعه طراحان چاپ نگارجهت بالابردن کيفيت

 

 خروجي چاپ  از بهترين اين شرکت که دستگاه

 

 هاي 5 رنگ همـزمان و همچنين دستگاه 2رنگ

 

همزمان پشت و رو زن مي باشدبهره گرفته ايم

 

 تارضايت شمامشتريان گرامي را جلب نماييم.